Sáng ngày 26/9/2020, trường tiểu học Lý Đạo Thành đã tổ chức triển khai tập huấn cho giáo viên từ khối 2 đến khối 5 cách đăng nhập và đăng ký học trực tuyến bồi dưỡng giáo viên ...